Novinky

Na své práci mám ráda zejména to, že je velmi rozmanitá a člověk se při ní prostě nemá šanci nudit. Je pravda, že většinou bývají historky pro zasmání většinou ze sféry komunikace s dlužníky či z jednacích síní, výjimečně se však stává, že pobaví i pracovní komunikace s ostatními insolvenčními správci. V tomto směru mívám o zábavu postaráno celkem pravidelně v cca dvouměsíčních intervalech, kdy mi do spisu v oddlužení splátkovým kalendářem, který běží od listopadu 2014, chodí přihlášky pohledávky věřitele Administrace Insolvencí CITY TOWER, v.o.s. z následujícího titulu:

Číst dál...

 

104 VSPH 136/2016, KSPL 56 INS 7696/2015

Popření zajištěného věřitele v oddlužení dlužníkem (spotřebitelem)

 

Účinky popření dlužníkem zákon spojuje v § 410 odst. 2 IZ toliko s popřením pohledávky nezajištěné. Popření zajištěné pohledávky má i v průběhu trvání oddlužení jen následky předvídané v § 192 odst. 3 IZ.

Číst dál...

3 VSOL 741/2016, KSBR 29 INS 4405/2011

Náklady na archivační služby jako hotové výdaje insolvenčního správce

Odvolací soud se zcela ztotožňuje s názorem insolvenční správkyně, že její povinností je pouze zajistit odbornou správu dokumentů vzniklých z činnosti dlužníka (§ 313 odst. 2 IZ) a že sama však tuto činnost neprovádí a ani nemůže, neboť podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, tuto činnost provádí (mimo rámec insolvenčního řízení) sám dlužník, který je obchodní společností.

Číst dál...

Přechodná ustanovení jsou jednoznačně nejdůležitějším ustanovením každé novely (tedy pokud zákonodárce na svou povinnost nerezignoval a neponechal soudy a další adresáty novely v situaci „poraď si, jak umíš“.) V aktuální novele insolvenčního zákona přechodné ustanovení nacházíme, není však detailní a vyvolá nutnost výkladu v mnoha aspektech.

Přechodné ustanovení k novele IZ (necháme-li stranou 12-ti měsíční přechodné období pro právnické osoby sepisující insolvenční návrhy) je jediné a zavádí princip nepravé retroaktivity, když stanoví, že novelizovaná ustanovení se použijí i pro dříve zahájená řízení, právní účinky úkonů, které nastaly před účinností novely, zůstávají zachovány.

Číst dál...

Při pohledu na změny, které nastaly v poslední době na poli insolvenčního práva, mi vyvstává na mysl otázka – skupina Katapult odpustí parafrázi: „A co správci, mají si kde hrát?“ Zejména v rámci tolik diskutované problematiky provozoven bylo toto stěžejním tématem. Základní otázkou, na kterou se mi však ani při hlubším studiu problematiky nepodařilo najít odpověď - a která dle mého názoru je pro celou úpravu postavení správců stěžejní a nezbytná – je: Jaké je vlastně postavení insolvenčních správců co do podnikatelského charakteru jejich činnosti? Jedná se spíše o podnikatele nebo o „prodlouženou ruku státu“ – orgán veřejné moci? Přitom odpověď na tuto otázku by měla být tím první a nejdůležitějším předpokladem pro přípravu jakékoliv úpravy postavení správců a jejich činnosti, což se v současnosti bohužel neděje. Chceme-li totiž nějakou oblast regulovat, měli bychom nejdříve vůbec porozumět principům jejího fungování.

Číst dál...

V posledních měsících jsem obdržel od členů spolku několik informací, že Komerční banka a.s. plošně a bezdůvodně odvolává správce, využívaje postup dle §29 IZ. Takto KB postupovala vždy, když věc mělo na starost oddělení Retailu, KB byla zastoupena advokátou Mgr. Lenkou Heřmánkovou. Oddělení Komerce v KB takto nepostupovalo a nepostupuje.

Dne 15.9.2016 jsem proto KB oslovil, zda by mi svůj postup vysvětlila. KB nereagovala. Dopisem ze dne 8.2.2017 jsem odpověď urgoval. Oba dopisy můžete stáhnout zde.

Dne 23.2.2017 mi přišla odpověď. Nemá smysl zde psát mé pocity, které jsme měl,když jsem odpověď četl, můžete si pocity navodit sami, odpověď je zde. Na moje otázky zodpovězeno nebylo. Asi se není čemu divit, odpověď psalo oddělení retailu. Kdo chce, může svůj názor vyslovit v sekci pro členy v diskuzi. Třeba o tom, kdy jste zavdali bance příčinu k odvolání. Nebo kdo z bankou zvolených správců má provozovnu u advokátky banky.

Ve spolupráci s Doc. Bařinovou zašleme do KB přehled, kdy byl kdo odvolán. O jeho vyplnění Vás žádám, je stažení je zde. Dotazník pak pošlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Mgr. Lukáíš Stoček

místopředseda

 

 

Připomínáme povinnost uvedenou v §14 odst. 3 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, a to povinnost zaslat ministerstvu doklad o pojištění odpovědnosti IS.

Mgr. Lukáš Stoček

Zde máte seznam KSOS jednotlivých senátů s kontakty pro zasílání přezkumných listů.

 

Mgr. Lukáš Stoček

Vybrané daňové změny 2. poloviny roku 2016

 

Aktuálně došlo v druhé polovině tohoto roku ke dvěma daňovým změnám, které jsou významné především z hlediska výkonu funkce insolvenčního správce.

 

1) Daň z přidané hodnoty

Zákonem č. 243/2016 ze dne 14. července 2016, přijatým v souvislosti se změnami celního zákona byly přijaty mimo jiné také změny v zákoně č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), týkající se insolvenčního prostředí.

Číst dál...