Výbor spolku

Mgr. Ing. Eva Hepperová, Předsedkyně spolku.
V oblasti ekonomiky, daní a účetnictví působí od roku 1998. V roce 2003 se stala členem Komory certifikovaných účetních a od roku 2004 je zapsána v Komoře daňových poradců. Již od roku 2000, kdy se stala správkyní konkursní podstaty, zaměřuje svou činnost na oblast úpadkového práva a krizového managementu. Od roku 2009 působí jako insolvenční správkyně s tím, že od roku 2012 vykonává funkci insolvenční správkyně se zvláštním povolením.
 
Mgr. Lukáš Stoček, Místopředseda spolku.
V advokacii působí od roku 1998, jako advokát od roku 2002, specializuje se na insolvenční právo, občanské právo, bytová družstva a spolky. Působil jako správce konkursní podstaty a nyní je insolvenčním správcem.
 
JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., Členka výboru.
Je členkou představenstva České advokátní komory a odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo. Od roku 1993 je zapsána do seznamu správců konkurzních podstat. Po složení odborné zkoušky v roce 2009 je zapsána do seznamu insolvenčních správců. Nyní působí jako insolvenční správce se zvláštním povolením.
 
Mgr. Ing. Petra Hamplová, Ph.D. Členka výboru.
Studium ekonomie a práva ji přivedlo k profesi správce konkurzní podstaty, kterou vykonávala od roku 2006. Po složení odborné zkoušky v roce 2009 je zapsána do seznamu insolvenčních správců.
 
Mgr. Ing. Bohumil Kaduch, Člen výboru.
Je absolventem oboru Finance na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě a oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, dále  absolvoval postgraduální studium na Institutu oceňování majetku VŠE se specializací pro oceňování podniku. Od roku 2007 je advokátem, od roku 2013 působí rovněž jako insolvenční správce.
 
Mgr. Pavlína Jašková, Členka výboru.
Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou absolvovala v roce 2004. Od roku 2010 působí jako samostatný advokát, od roku 2011 je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.
 
Ing. Václav Dušek, Člen výboru.
Absolvent Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Vysoké školy podnikání v Ostravě a Rašínovy vysoké školy v Brně. Magisterské studium zakončeno v oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů v roce 2010. Absolvent kurzu soudního znalectví v oboru oceňování nemovitostí na Vzdělávacím Institutu Franka Dysona s.r.o. a Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Zkoušky insolvenčního správce složil a povolení vykonávat činnost insolvenčního správce mu bylo uděleno v roce 2012.