Novinky

Připomínáme povinnost uvedenou v §14 odst. 3 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, a to povinnost zaslat ministerstvu doklad o pojištění odpovědnosti IS.

Mgr. Lukáš Stoček