Novinky

K žádosti Krajského soudu v Českých Budějovicích zveřejňujeme pokyn z 1.8.2018.

Ke stažení zde.

V tomto článku chci pojednat o tom, v čem se často chybuje, tedy jak koordinovat, resp. jak procesně pokrýt nově nalezený majetek, resp. nově obdržené příjmy, jednorázové či pravidelné. Již tento výčet naznačuje, že budeme uvažovat tři různé situace. Tedy dodatečně zjištěný majetek, typu např. movitá věc či pohledávka, dodatečně získanou jednorázovou peněžní částku a pravidelné postižitelné srážky z příjmu dlužníka.

Číst dál...

Členská schůze se koná dne 21.3.2018 ve 14,30 hod. v Kulturním domě AKORD, nám SNP 1, Ostrava - Zábřeh.

V případě, že se nemůžete zúčastnit, využijte laskavě možnost nechat se zastoupit.

Pozvánka a vzor plné moci byly zaslány na emailové adresy.

 

Mgr. Lukáš Stoček

Nejvyšší soud v rozhodnutí KSHK 41 INS 626/2011, 41 ICm 2060/2014, 29 ICdo 98/2015-73 ze dne 31.10.2017 rozhodl, že daňová pohledávka vzešlá z režimu §44 zákona o dani z přidané hodnoty (tedy z opravných daňových dokladů) není pohledávkou za majetkovou podstatou (§168 IZ) nebo pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§169 IZ).

Nejvyšší soud

Unie spolků insolvenčních správců dnešního dne vydala tiskovou zprávu ke kontrolám provozoven insolvenčních správců.

Ke stažení zde.

Krajský soud v Českých Budějovicích vydal opatření k formulářům pro oddlužení.

Ke stažení zde.

K tomuto opatření dodáváme, že dle informace JUDr. Zdeňka Strnada, místopředsedy soudu, bude soud akceptovat Propočet předpokládaného uspokojení nezajištěných věřitelů  i v podobě z našich programů.

Unie spolků insolvenčních správců vydala říjnové stanovisko jako reakci na obsah probíhajících kontrol provozoven a jako reakci na probíhající legislativní proces, zejména připravovanou vyhlášku.

Ke stažení zde

Členové SMIS se mohou seznámit se zápisem z jednání zde.