Novinky

 

104 VSPH 136/2016, KSPL 56 INS 7696/2015

Popření zajištěného věřitele v oddlužení dlužníkem (spotřebitelem)

 

Účinky popření dlužníkem zákon spojuje v § 410 odst. 2 IZ toliko s popřením pohledávky nezajištěné. Popření zajištěné pohledávky má i v průběhu trvání oddlužení jen následky předvídané v § 192 odst. 3 IZ.

Je na insolvenčním správci, aby jako „strážce majetkové podstaty dlužníka“, který je povinen usilovat o to, aby přihlášení věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře (§ 36 odst. 1 IZ), popíral pohledávky přihlášených věřitelů, které neshledá po právu, nebo u kterých dojde k závěru, že jsou promlčené. Ohledně vztahu k právní úpravě ochrany spotřebitele již Vrchní soud v rozsudku ze dne 01.09.2016, č.j. 101 VSPH 185/2016-45 uzavřel, že výklad článku 7 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 05.04.1993 o nepřiměřených podmínkách (zneužívajících klauzulích) ve spotřebitelských smlouvách , uvedený Soudním dvorem Evropské unie v rozsudku C-377/14 ze dne 21.04.2016 se netýká právní úpravy obsažené v § 410 IZ. Právní závěry v tomto rozsudku Soudního dvora Evropské unie obsažené nelze proto aplikovat tím způsobem, že by spotřebitelé (insolvenční dlužníci) měli za trvání účinků schváleného oddlužení možnost popírat pohledávky zajištěných věřitelů s následkem vyvolání incidenčních sporů se zajištěnými věřiteli o určení (popření) pohledávek.

 

Rozhodnutí ke stažení zde.