Novinky

Na své práci mám ráda zejména to, že je velmi rozmanitá a člověk se při ní prostě nemá šanci nudit. Je pravda, že většinou bývají historky pro zasmání většinou ze sféry komunikace s dlužníky či z jednacích síní, výjimečně se však stává, že pobaví i pracovní komunikace s ostatními insolvenčními správci. V tomto směru mívám o zábavu postaráno celkem pravidelně v cca dvouměsíčních intervalech, kdy mi do spisu v oddlužení splátkovým kalendářem, který běží od listopadu 2014, chodí přihlášky pohledávky věřitele Administrace Insolvencí CITY TOWER, v.o.s. z následujícího titulu:

„Pohledávka vyplývá z toho, že je to právě věřitel, kdo měl být v daném řízení – v případě, že by bylo postupováno v souladu se zákonem – ustanoven insolvenčním správcem (jak plyne z opatření předsedkyně Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.4.2014, KSOS 39 INS 8673/2014 – A4. V důsledku této skutečnosti mu vznikla za dlužnicí (mimo jiné) pohledávka na zaplacení zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce za měsíc…….“. Přestože by tyto milé požadavky na odměnu za období PO SCHVÁLENÍ oddlužení měly být v souladu s ustanovením § 203 IZ uplatněny vždy u osoby s dispozičním oprávněním, tedy u mne, bývají pravidelně doručovány soudu na formuláři pro přihlášky pohledávek, a to poměrně pravidelně prozatím za období 7/2015-6/2016, 10/2016 a 12/2016 (některé měsíce si patrně odměnu za určitou minimální činnosti mohu ponechatJ)… Jsem zvyklá na všechny požadavky zdvořile odpovídat, tedy s odpovídající pravidelností odpovídám soudu na jejich přeposlané přihlášky, že přestože tento věřitel uplatnil svoji pohledávku přihláškou pohledávek na formuláři zaslanou pouze insolvenčnímu soudu a nepostupoval tak při uplatnění své pohledávky způsobem určeným pro uplatnění pohledávek za majetkovou podstatou, tedy jejím písemným uplatněním u osoby s dispozičním oprávněním (dle ust. §203, odst. 1 IZ), z podání tohoto věřitele lze odvodit, že tento věřitel měl v úmyslu právě uplatnění své pohledávky jakožto pohledávky dle §168, odst. 2 písm.a) IZ. Insolvenční správkyně tento nárok věřitele neuznává a v této souvislosti tedy žádá soud, aby uložil věřiteli Administrace Insolvencí CITY TOWER, v.o.s, aby do 30 dnů podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky v souladu s ustanovením § 203a IZ…. Tuto žalobu věřitel nikdy nepodal, avšak v dopisování formou kolečka věřitel-soud-IS-soud pokračujeme již cca rok a půl a vtipně tak zaplňujeme insolvenční rejstřík stále stejnými podáními, ve kterých se mění pouze datum a požadovaný měsíc. Já se přibližně jednou za měsíc zasměju a uvědomím si, jak ten život letíJ. Ale jelikož na soudu s tím práce mají poněkud více, tak se tímto Vážený pane kolego kvůli nim přimlouvám…zkuste to prosím alespoň uplatňovat dle zákona, tedy přímo u mne, ano? A můžeme si psát rovnou spolu;-)! Na oplátku Vám jako poděkování posílám námět do Vaší pravidelné rubriky v Konkursních novinách zabývající se výklady paragrafů Insolvenčního zákona – zkuste třeba příště §203 IZ a 203a IZ!

Krásné jaro všem přeji!

Mgr. Ing. Petra Hamplová, PhD.