Novinky

 

K rozhodčím nálezům a rozhodčím doložkám

 

Nejvyšší soud ČR ze dne 30.10.2014, čj. 29 ICdo 30/2012

KSLB 57 INS 3290/2010

 

Číst dál...

Tak jsem se musel zamyslet nad objektivitou našich médií. Už mi nevadí, že si novináři pletou žalobu od obžaloby, že soudy zbavují lidi obvinění, nevadí mi obdobné přehmaty, co mi ale stále vadí je např. to, že konkursní řízení podle zákona o konkursu a vyrovnání jsou vydávána za insolvence a tvrdí se, že insolvenční řízení jsou špatná. Dělají to i ve velkých solidních denících, kde bych trochu znalostí z práva u redaktorů očekával.

Číst dál...

V polovině února vyšel první Zpravodaj, který má za cíl informovat členy a odbornou veřejnost o aktuálním dění v oblasti insolvenčního práva, legislativním procesu, vývoji judikatury, seminářích a pod.

Číst dál...

 

Server Česká justice zveřejnil článek "Mezi insolvenčními správci došlo k rozkolu kvůli vyhlášce", kde se vyjadřují zástupce SMIS - předsedkyně Eva Hepperová - k navrhované novele vyhlášky 355/2013 Sb., problematiku komentuje také Robert Pelikán, dosavadní náměstek ministryně spravedlnosti a kandidát na funkci ministra spravedlnosti.

Číst dál...

Ministerstvo spravedlnosti poslalo do Legislativní redy vlády návrh novely vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.

Číst dál...

Dne 9.2.2015 zveřejnila MF Dnes článek o provozovnách insolvenčních správců s názvem "Insolvenční správci našli trik, jak si přihrát víc zakázek". V článku je komentář Evy Hepperové, předsedkyně Spolku moravských insolvenčních správců a současně autor použil statistiku Krajského soudu v Ostravě o počtu ustanovení jednotlivých správců v oddlužení. Statistiku jsme dříve zveřejnili na našich stránkách.

Číst dál...

Na webových stránkách Krajského soudu v Ostravě byla zveřejněna odpověď předsedkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Ivy Hrdinové ze dne 22.1.2015 na dopis, který obdržela od Asociace insolvenčních správců ze dne 8.1.2015.

Číst dál...

Spolek moravských insolvenčních správců připravuje ZPRAVODAJ, jehož  prostřednictvím bude informovat své členy a další odbornou veřejnost o aktuálním dění v oblasti insolvencí, stavu legislativního procesu, vývoji judikatury, pořádaných seminářích a pod. Zpravodaj je primárně určen členům spolku, spolupracujícím spolkům, soudům a odborné veřejnosti.

Zpravodaj bude zasílán elektronicky emailem, současně bude zveřejněn na tomto webu.

První číslo vyjde v první polovině  února 2015.

Číst dál...