Novinky

Spolek moravských insolvenčních správců připravuje ZPRAVODAJ, jehož  prostřednictvím bude informovat své členy a další odbornou veřejnost o aktuálním dění v oblasti insolvencí, stavu legislativního procesu, vývoji judikatury, pořádaných seminářích a pod. Zpravodaj je primárně určen členům spolku, spolupracujícím spolkům, soudům a odborné veřejnosti.

Zpravodaj bude zasílán elektronicky emailem, současně bude zveřejněn na tomto webu.

První číslo vyjde v první polovině  února 2015.