Novinky

Tak jsem se musel zamyslet nad objektivitou našich médií. Už mi nevadí, že si novináři pletou žalobu od obžaloby, že soudy zbavují lidi obvinění, nevadí mi obdobné přehmaty, co mi ale stále vadí je např. to, že konkursní řízení podle zákona o konkursu a vyrovnání jsou vydávána za insolvence a tvrdí se, že insolvenční řízení jsou špatná. Dělají to i ve velkých solidních denících, kde bych trochu znalostí z práva u redaktorů očekával.

Další věc, která mi vadí, je způsob některých médií, které prosazují názory jen některých zájmových skupin. Co je k tomu vede, stojí k zamýšlení. Zda ekonomické zájmy, vlastnická struktura nebo něco úplně jiného. Tak tu sedím a zamýšlím se.

Dne 14.1.2015 jsem jménem Spolku moravských insolvenčních správců zaslal do Konkursních novin žádost o zveřejnění stanoviska k návrhu novely vyhlášky č. 355/2013 Sb., kterou jsme zveřejnili i na naších stránkách. Šéfredaktorem mi bylo potvrzeno zveřejnění v únorovém čísle Bulletinu Konkursních novin. Kdo si otevřel únorové číslo, ví, že ačkoliv bylo na obálce deklarováno zveřejnění tohoto článku na str. 24, tak na straně 24 byl zveřejněn článek úplně s někým jiným, shodou okolností zástupcem jiného spolku. Náhoda? Úmysl?

Požádal jsem pana šéfredaktora o vysvětlení. Odpověď cituji: „Váš článek jsem do únorového Bulletinu Konkursních novin zařadil. Na poslední chvíli jej v Brně vedení vydavatelství vyměnilo. Já jsem se to dozvěděl až ex post. Důvod a bližší podrobnosti proč k tomu došlo Vám může sdělit ředitel Mgr. Pavel Mikulenka, e-mail….“.

Oslovil jsem tedy p. Mikulenku. Opět cituji: „K Vašemu dotazu – o článku vím, dokonce jsme jej opravdu do vydání zařadili, ale na poslední chvíli jsme potřebovali zařadit jiný obsah. Bohužel jsme limitováni počtem stran, do kterých se vždy musíme vlézt a tak nebylo možné do únorového čísla již Váš článek zařadit. Nyní máme březnové číslo již také uzavřené – máte zájem to vyjádření zařadit za měsíc do vydání čísla dubnového? V takovém případě bychom se této problematice na nejbližší redakční radě s redakcí věnovali a poslal bych Vám potom k celé věci vyjádření.

Potřebovali zařadit jiný obsah – zrovna v době, kdy ministerstvo rozhodovalo o novele vyhlášky č. 355/2013 Sb. a kdy jeden názor prezentovali, druhý byl nahrazen důležitým článkem. Názor spolků insolvenčních správců se stovkou členů tedy přesuneme na duben, kdy už to stejně nikdo nebude číst, protože novela vyhlášky bude na světě.

Odpověď mi ale nedala spát a stejně jsem se musel vyjádřit k nabídce na zveřejnění stanoviska v dubnu. Pro objektivitu cituji svůj email: „Pokud bylo důležitější dát do KN rozhovor s JUDr. Žižlavským a reklamu na ASIS než zveřejnit názor jiné skupiny insolvenčních správců, tak skutečně nemáme nadále zájem o jeho zveřejnění a spolupráci s KN“.

Čekáte odpověď? Přišla: „Na vysvětlenou - ASIS za tu reklamu platí, nezlobte se, ale my jsme soukromé médium a provoz musíme z něčeho financovat. A vyjádření JUDr. Žižlavského není žádné politické stanovisko (jako to Vaše), ale odborný příspěvek do poradny, která je stálou rubrikou a má tedy určitě přednost. Promiňte, ale Vaše argumentace je z pro mě neznámého důvodu nejen nepřátelská, ale zároveň také chybná“.

Tak tu sedím a zamýšlím se, co je k tomu skutečně vedlo. Pokud mají názor, že stanovisko nově vzniklých spolků je „politické stanovisko“, tak mi snad napíšou, že politická stanoviska nezveřejňují. Nenapsali. A pak bych se zamyslel, proč zveřejnili ke stejné problematice stanovisko ASIS ze dne 19.2.2015 na webových stránkách, pěkně na první straně, a proč zveřejnili přímý útok ASIS na nové spolky na str. 13 Bulletinu. To politika není?

Tak tu tak sedím a zamýšlím se nad nápisem, který měla moje sestra na dveřích, když bydlela u rodičů – „Koho psa jíš, toho píseň zpívej“. V únorovém newsletteru Konkursních novin bylo uvedeno, že v Bulletinu konkursních novin bude naše stanovisko zveřejněno. Dne 19.2.2015 své stanovisko k vyhlášce zveřejnilo ASIS na svých stránkách a na stránkách Konkursních novin. A pak vyšel Bulletin …. a to už znáte.

V Novém Jičíně dne 12.3.2015

Mgr. Lukáš Stoček