Novinky

Členská schůze se koná dne 21.3.2018 ve 14,30 hod. v Kulturním domě AKORD, nám SNP 1, Ostrava - Zábřeh.

V případě, že se nemůžete zúčastnit, využijte laskavě možnost nechat se zastoupit.

Pozvánka a vzor plné moci byly zaslány na emailové adresy.

 

Mgr. Lukáš Stoček