Novinky

Vrchní soud v Olomouci v řízení KSOS 34 INS 10436/2013, 3 VSOL 375/2016-B-35, zajudikoval, že zajištěný věřitel má v případěoddlužení zpeněžením majetkové podstaty nárok na uspokojení jen ze zpeněžení zajištěného majetku, neuhrazená část jeho pohledávky stejně jako při plnění splátkového kalendáře, nemůže být v rámci oddlužení uspokojován
jako věřitel s nezajištěnou pohledávkou ani kdyby se později uplatněného práva na uspokojení ze zajištění vzdal nebo kdyby toto jeho právo nebylo zjištěno.

Celý text rozhodnutí zde.