Články

101 VSPH 382/2017

KSUL 45 INS 1110/2010

 

Odpovědnost za škodu insolvenčního správce

 

V projednávané věci bylo insolvenčnímu správci kladeno k odpovědnosti, že při prodeji zajištěné nemovitosti mimo dražbu prostřednictvím zprostředkovatele připustil, aby podle kupní smlouvy, kterou podepsal, byla kupní cena složena na účet zprostředkovatele, avšak zprostředkovatel kupní cenu nepřevedl na bankovní účet insolvenčního správce v důsledku trestného činu jednatelky.

Odvolací soud konstatoval, že žalovaný insolvenční správce tím, že umožnil úhradu kupní ceny na účet zprostředkovatele, umožnil současně, aby se výtěžek z prodeje nemovitosti dostal mimo jeho majetkovou dispozici a nikoliv do majetkové podstaty dlužníka. Takové jednání nelze podle odvolacího soudu podřadit pod řádný výkon funkce insolvenčního správce ve smyslu § 36 odst. 1 IZ, protože při uzavírání kupní smlouvy nepostupoval svědomitě a s odbornou péčí a v příčinné souvislosti s tímto jeho jednáním je dána odpovědnost za škodu spočívající v neuspokojení pohledávky zajištěného věřitele v rozsahu výše výtěžku, jež by mu byl povinen insolvenční správce vyplatit podle § 298 odst. 2 IZ.

 

Rozhodnutí ke stažení zde.