Novinky

2 VSOL 386/2017 KSBR 45 INS 18854/2016

Neuvedení podnikatelských závazků v návrhu na povolení oddlužení

V přezkoumávané věci lze přisvědčit soudu prvního stupně v tom, že pokud dlužník v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení a v seznamu závazků neuvedl závazky ze své dřívější podnikatelské činnosti, které v době návrhu na povolení oddlužení měl vůči dvěma věřitelům, a naopak výslovně prohlásil, že nemá závazky z podnikání, přičemž v reakci na výzvu soudu ke sdělení těchto skutečností závazek vůči jednomu z těchto věřitelů uhradil, lze usuzovat na nepoctivý záměr dlužníka sledovaný návrhem na povolení oddlužení. Podle odvolacího soudu zatajení skutečností rozhodných pro posouzení návrhu na povolení oddlužení a úhrada jednoho ze závazků z podnikání až po podání návrhu vylučuje poctivou snahu dlužníka vypořádat se svými věřiteli, naopak svým jednáním dlužník své věřitele poškodil.

 

Rozhodnutí ke stažení zde.