Novinky

 

1 VSOL 1627/2016 KSBR 31 INS 755/2013

Minimální odměna správce podle § 38 odst. 2 IZ a DPH

  

Odvolací soud oproti soudu prvního stupně dospěl k závěru, že limit v ustanovení § 38 odst. 2 IZ (50.000 Kč) se vztahuje toliko na „přiznanou“ (čistou) odměnu a výdaje, a tudíž DPH nezahrnuje. Nelze rovněž přehlédnout, že pokud je správce plátcem DPH, pak DPH přiznané k jeho odměně (v daném případě ve výši 10.500 Kč) musí odvést státu. Jinými slovy správkyně DPH, které ji bude uhrazeno z rozpočtových prostředků soudu prvního stupně, je státu opět vrátí. Tento závěr odvolacího soudu je v souladu se závěrem, ke kterému dospěl i Vrchní soud v Praze v jeho usnesení ze dne 19.1.2016, č.j. 3 VSPH 381/2015-B-17 (KSHK 41 INS 7259/2014), a který si soud prvního stupně nesprávně vyložil.

 

Rozhodnutí ke stažení zde.