Novinky

Spolek moravských insolvenčních správců

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Vážená členko, vážený člene Spolku moravských insolvenčních správců (SMIS),

tímto Vás zveme na Členskou schůzi SMIS:

Termín: 9.5.2017 v 16,00 hod

Místo:   Hotel Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc

Program:

  1. Zpráva předsedkyně spolku
  2. Schválení účetní uzávěrky za rok 2016
  3. Schválení rozpočtu na rok 2017
  4. Informace z Unie spolků insolvenčních správců
  5. Informace o stavu legislativních změn
  6. Projednání a rozhodnutí o doplnění stanov o čl. 3.6. písm. e) tohoto znění: e) Stal se členem jiného spolku s obdobným hlavním účelem, jako má Spolek.
  7. Projednání a rozhodnutí o změně  etického kodexu a Standardů (návrh změn bude dodán dodatečně, v návaznosti na znění nové vyhlášky Ministerstva spravedlnosti).
  8. Diskuze
  9. Závěr

V Ostravě dne 10.4.2017

Za výbor spolku

Eva Hepperová, předsedkyně