Novinky

Dne 22.9.2016 vydal Ústavní soud nález č.j. IV. ÚS 3141/15, kterým zrušil opatření předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, kterým neurčila v insolvenčním řízení správcem společnost LIQUIDATORS v.o.s., ale určila správce jiného, neboť zřízení provozovny správce LIQUIDATORS v.o.s. bylo zřízeno účelově, což brání plynulému průběhu insolvenčních řízení. Jde o opatření, které bylo důsledkem názoru tohoto soudu, že je možno zřídit maximálně 4 provozovny.

Ústavní soud dovodil závěr, že takové opatření předsedkyně soudu popírá rotační systém ustanovování insolvenčních správců. Také se vyjádřil k tomu, že zřízení většího počtu provozoven je legálním a legitimním výkonem podnikatelské činnosti, pokud správce odvádí práci kvalitně a zodpovědně.

Rozhodnutí je zde.

 

Výbor spolku bude své členy informovat o dalším svém postupu ve věci.

 

Mgr. Lukáš Stoček

místopředseda spolku