Novinky

Vážení kolegové,

Jelikož je v současném insolvenčním prostředí asi nejvíce sledovanou problematikou stav legislativního procesu schvalování novely Insolvenčního zákona, ráda bych Vás na tomto místě alespoň stručně informovala o aktuální situaci. Začátkem června schválila Poslanecká sněmovna v prvním čtení novelu Insolvenčního zákona, a to vládní návrh, který pozměnil původní návrh předložený Ministerstvem spravedlnosti (celé znění návrhu je dostupné zde). Bližšímu seznámení s obsahem novely se budeme věnovat v příštím čísle Zpravodaje.

Byť nejsme oficiálním připomínkovým místem, proces tvorby novely pečlivě sledujeme a samozřejmě se snažíme i aktivně zapojovat. Není asi žádným překvapením, že původní návrh novely nám byl myšlenkově bližší, než aktuální upravené znění. Z tohoto důvodu se počátkem května sešli u společného jednání místopředsedové Krajských soudů v Ostravě, Hradci Králové a Českých Budějovicích, a dále předsedové regionálních spolků insolvenčních správců a přijali „Májové Memorandum“ (zde celý text). K tomuto Memorandu se následně připojili i místopředsedové Krajských soudů v Ústí nad Labem a v Praze. Dokument je vyjádřením společného postoje v několika nejdůležitějších a zásadních tezích, které v sobě zahrnuje aktualizované znění novely. Memorandum mělo být vyjádřením jednotného postoje těchto významných „hráčů“ na poli insolvence a zájmu o stabilizaci a zlepšení insolvenčního prostředí. Věřme, že alespoň některé myšlenky z Memoranda budou nakonec součástí finálního znění novely Insolvenčního zákona, jejíž účinnost je stále plánována od 1.1.2017.

Novelu s dílčími výhradami na jednání Poslanecké sněmovny podpořili koaliční i opoziční poslanci, kdy Ministr spravedlnosti připustil její možné úpravy ve výborech (Ústavně-právní výbor a Sociální výbor). Schůze Ústavně-právního výboru projednávala novelu dne 23.6.2016, na které bylo jednání o novele přerušeno a stanovil se termín pro podávání pozměňovacích návrhů do 15.7.2016. O aktuálním vývoji Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách USIS.

Za celý Výbor SMIS Vám přeji příjemné léto, klidnou dovolenou a hodně zdaru ve Vaší práci, nechť je co nejméně narušována legislativními bouřemi.

Petra Hamplová