Novinky

Ústavní soud svým nálezem ze dne 9.2.2016 č.j. P. ÚS 17/15 zrušil část vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.  

 

Ústavní soud rozhodl takto:

Ustanovení § 3 odst. 2 věta druhá a slova „svou nepřetržitou fyzickou přítomností“ v ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 101/2015 Sb. se ruší.

Celé znění zde.

Spolek moravských insolvenčních správců chystá stanovisko k tomuto nálezu, v návaznosti na informace z Ministerstva spravedlnosti a Krajského soudu v Ostravě. Stanovisko bude zveřejněno v nejbližší době.

 

Mgr. Lukáš Stoček