Novinky

Zákonem č. 381/2015 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci, byl důchodcům přiznán mimořádný příspěvek (finanční výpomoc) ve výši 1.200,- Kč.

Podle §4 odst. 2 cit. zákona nelze příspěvek postihnout výkonem rozhodnutí.

Z toho vyplývá, že tento příspěvek je příjmem dlužníka a nelze jej zahrnout do splátek.

 

Mgr. Lukáš Stoček