Novinky

S účinností od 1.1.2016 je nepostižitelná částka ve výši 9.268,- Kč.

 

Výbor spolku