Novinky

Vážené kolegyně a kolegové,

Blíží se konec roku a s ním i nevyhnutelně ohlédnutí a rekapitulace roku téměř již uplynulého.

 

Rok 2015 přinesl mnoho počinů, které měly společný jmenovatel - přinést změnu k lepšímu. Svou nespokojenost se stavem insolvenční oblasti snad projevil úplně každý, kdo se v tomto procesu nachází v jakékoli roli. S odbornými názory na to, v čem všem tkví problém a jak je řešit se tzv. „roztrhl pytel“ a málokdy se to obešlo bez emocí.

 

Jsem však přesvědčena, že se všichni, kteří se s insolvencemi setkávají v jakékoli roli, propracovali k závěru, že vzájemnou diskusí lze dosáhnout lepšího výsledku, než přetahováním se o to, na jakou stranu se znění toho či onoho paragrafu vychýlí, neboť jen výsledek vzájemně výhodný a akceptovatelný pro všechny, může mít delšího trvání a potenciál přinést klidnější pracovní prostředí.

 

V průběhu roku 2015 se formovala mezi insolvenčními správci regionální uskupení, která byla založena na znalosti místního prostředí, společných přístupech, postupech, očekáváních a vizích. Takto vznikl Spolek moravských insolvenčních správců sdružující správce se sídlem při Krajském soudu v Ostravě a Krajském soudu v Brně, Spolek východočeských insolvenčních správců sdružující správce se sídlem při Krajském soudu v Hradci Králové, Spolek severočeských insolvenčních správců sdružující správce se sídlem při Krajském soudu v Ústí nad Labem a Spolek insolvenčních správců sdružující správce se sídlem při Krajském soudu v Českých Budějovicích. Tyto spolky spolu během roku 2015 vzájemně spolupracovaly především v oblasti prosazování společných stanovisek k navrhovaným legislativním změnám. V prosinci tohoto roku první 3 jmenované spolky založily UNII spolků insolvenčních správců, která představuje v současnosti jedno z největších profesních uskupení insolvenčních správců¨.

 

UNIE byla založena k prosazování 3 společných cílů, kterými je

- podílení se na legislativním procesu tak, aby přijaté změny vedly ke zlepšení stavu insolvenčního prostředí,

- chránit zájmy členů Unie, vytvářet zdravé prostředí a spolupráci mezi insolvenčními správci a

- zajišťovat vzdělávání insolvenčních správců.

 

Jménem Unie bych ráda poděkovala všem insolvenčním správcům, kteří nám dali důvěru, přispívají a budou i nadále přispívat svým dílem k naplňování stanovených cílů.

 

Ke zvýšení množství relevantních dat, která jsou nezbytná v každém procesu řízení a rozhodování v této oblasti významně přispěla také společnost InsolCentrum, pod vedením JUDr. Jamily Veselé. Tato společnost dlouhodobě shromažďovala data z  cca 1200 insolvenčních řízení ukončených v letech 2011-2013 a v každém z nich sledovala asi 160 kritérií. Jejím významným počinem bylo uspořádání konference ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR v Poslanecké sněmovně, kde byla data prezentována. Závěr, který rezonoval celým spektrem pozvaných odborníků, bylo konstatování, že nejzásadnějším problémem je přístup dlužníků, především vyvádění majetku z podstaty a pozdní podávání insolvenčních návrhů. Současně vyplynul požadavek na více kritérií, či hodnocení již získaných dat v kontextu širších souvislostí.

 

Velice zásadní legislativní aktivitu vyvíjelo také Ministerstvo spravedlnosti, kdy zpracovalo a předložilo dosti rozsáhlou novelu Insolvenčního zákona a Zákona o insolvenčních správcích. K těmto novelám MSP přijalo velké množství připomínek z různých odborných míst a v současnosti jsou po dvou projednáních v Legislativní radě vlády vráceny ministerstvu k dalšímu přepracování. Na tomto místě si lze jen přát, aby ministerstvo pocítilo potřebu a především nutnost mít při přípravě legislativních změn odbornou poradní skupinu, složenou ze zástupců všech stran, které se na insolvenčních řízeních prakticky podílejí a svými zkušenostmi by byly schopné zachytit a vyhodnotit riziková ustanovení a tím v konečném důsledku novelizovaný předpis zkvalitnit tak, aby insolvenční oblasti přinesl více užitku nežli škod.

 

Závěrem bych nám všem ráda popřála nejen báječné prožití vánočních svátků, ale také novou chuť do další práce v roce 2016 a takové znění novelizovaných předpisů, se kterými bude radost pracovat.

 

 

Eva Hepperová

Předsedkyně představenstva Unie spolků insolvenčních správců

Předsedkyně Spolku Moravských insolvenčních správců