Novinky

Zpracován návrh novely Vyhlášky č. 355/2013 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti na základě ročních zkušeností s aplikací Vyhlášky č. 355/2013 Sb., Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, po kontrolách provozoven a zjišťování informací v praxi navrhlo její změnu. SMIS, který prosazuje omezení počtu provozoven, zpracoval návrh změny vyhlášky a poslal jej do meziresortního připomínkového řízení. V rámci připomínkového řízení se vyjadřovaly také spolupracující spolky – Spolek insolvenčních správců (jižní Čechy) a Spolek východočeských insolvenčních správců. Tyto spolky byly ve shodě ve svých připomínkách.