Novinky

Informujeme Vás, že od 1.1.2015 došlo ke změně (snížení) výše nepostižitelné částky.

Vážené členky, vážení členové SMIS,

informujeme Vás, že od 1.1.2015 došlo ke změně (snížení) výše nepostižitelné částky.

Základní nepostižitelná částka na dlužníka činí 6.118,-Kč

Na vyživované osoby činí nepostižitelná částka 1.529,50 Kč

Celkem (do tabulky) 9.177,- Kč.