O Spolku moravských insolvenčních správců

 

Kdo jsme

Jsme spolkem zapsaným dne 30.9.2014 do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Hlavními účely spolku jsou:

  • Ochrana zájmů členů spolku, vytváření zdravého prostředí a spolupráce mezi insolvenčními správci
  • Stanovení a dodržování Etického kodexu a Standardů činností insolvenčního správce (Standardy), které povedou ke zkvalitnění práce insolvenčních správců
  • Zajišťování vzdělávání insolvenčních správců
  • Podílení se na legislativním procesu tak, aby přijaté změny vedly ke zlepšení stavu insolvenčního prostředí

Čím se zabýváme

Spolek moravských insolvenčních správců sdružuje jednotlivé insolvenční správce se sídlem na Moravě, jejichž účast je dobrovolná a probíhá na základě podání přihlášky viz

Možnost přihlášení:      Přihlašovací formulář

Cílem je informovat profesionály i odbornou veřejnost o dění v oblasti řešení problému spojených s platební neschopností fyzických i právnických osob

 

Členské příspěvky pro rok 2017

Členské příspěvky pro rok 2017 jsou stanoveny na částku 4.000,- Kč.

Noví členové mají rovněž povinnost uhradit vstupní poplatek ve výši 5.000,- Kč.

 

Výhody členství

  • Aktuální informace o dění v oblasti insolvenčního práva
  • Aktuální insolvenční judikatura
  • Informace o odborných seminářích v oboru včetně možnosti přihlášení
  • Poskytnutí slev na semináře pořádané SMIS
  • Moderovaná odborná diskuse na webu ke konkrétní problematice (od poloviny roku 2015)

Výbor spolku

Předsedkyně spolku:

Mgr. Ing. Eva Hepperová 

Místopředseda spolku:

Mgr. Lukáš Stoček

Členové výboru:

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M.
Mgr. Ing. Petra Hamplová, Ph.D.
Mgr. Ing. Bohumil Kaduch
Mgr. Pavlína Jašková
Ing. Václav Dušek  

 Profily jednotlivých členů výboru: Výbor spolku

Možnost přihlášení

Pro přihlášení vyplňte níže přiložený formulář a odešlete na adresu spolku uvedenou v kontaktech.

 Přihlašovací formulář

Dokumenty a informace o subjektu

 Stanovy spolku

 Etický kodex

 Standardy spolku