Články

3 VSOL 1212/2015-B-41

KSBR 26 INS 30542/2013

Je-li zajištěná pohledávka v insolvenčním řízení řádně zjištěna, pak okolnost, že případně probíhá (pravomocně neukončené) trestní řízení, jehož výsledek by mohl vést ke zpochybnění některého z předpokladů, na nichž spočívá existence zjištěné zajištěné pohledávky, není v žádném směru důvodem k vyloučení postupu dle § 298 odst. 2 IZ (k vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli), pro který je rozhodující stav v době vydání rozhodnutí o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli. Okolnost, že v budoucnu možná (snad) bude jednání, jež vedlo ke vzniku pohledávky, posouzeno jako trestné, je právně bezvýznamná, jestliže v rozhodné době zde (při řádně zjištěné pohledávce) takového rozhodnutí není (srovnej závěry vyjádřené v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 8. 2013, senátní značka 29 NSČR 67/2013, které je veřejnosti přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Rozhodnutí zde.